De Effitrax oplossingen

Dankzij de kracht van EffiCube, kan Effitrax oplossingen aanbieden met betrekking tot het gebruik en de optimisatie van voertuigen, onafhankelijk van uw bedrijfs activiteit. Deze oplossingen zijn beschikbaar voor elk type voertuig en zijn ontwikkeld om dadelijke besparingen mogelijk te maken op het brandstofverbruik en het onderhoud , de veiligheid te verbeteren en te beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen ( chronotachograaf, zwarte doos).

EffiDiag
EffiSave
EffiSafe
tab-icon

Preventief onderhoud

Wat is het?

EffiDiag is de oplossing voor preventief onderhoud die helpt voortijdige slijtage van de voertuigen te voorkomen, de onderhoudswerkzaamheden beter te plannen et de levensduur van de voertuigen te verlengen. EffiDiag gebruikt de gegevens die eigen zijn aan elk voertuig en zijn specifieke algoritmen om de  precieze indicatoren te genereren nodig voor de onderhoudswerkzaamheden.

Brochure EffiDiag

Wie heeft er belang bij?

 • Vlootbeheerders om hun onderhoudswerkzaamheden beter te kunnen plannen en de gebruiksgraad van de voertuigen te verhogen.
 • Financiële verantwoordelijken die de exploitatiekosten willen beheersen.
 • Fabrikanten van zowel  voertuigen als van de  opbouw om nieuwe diensten aan hun klanten te kunnen aanbieden.
 • Telematica operatoren die een universele diagnose oplossing wensen aan te bieden.
tab-icon

Eco- driving

Wat is het?

EffiSave is de eco driving oplossing speciaal ontworpen voor zware commerciële voertuigen.  Het gebruikt zeer precieze gegevens van het voertuig (motor, bestuurder) om indicatoren te genereren die door de experten van Effitrax geanalyseerd worden om zo  verbeteringspunten voor te stellen.

Een begeleidingsprogramma wordt daarna voorgesteld om te helpen het brandstofverbruik te verminderen met behoud van een even hoog service niveau.

Brochure EffiSave

Wie heeft er belang bij?

 • Vlootbeheerders die het brandstof verbruik willen doen dalen
 • Financiële verantwoordelijken die de brandstofkosten willen beheersen.
 • HR verantwoordelijken om hen te helpen een ecodriving project op te zetten.
 • Telematica operatoren die de ecodriving toepassing willen toevoegen aan hun portfolio.
tab-icon

Veiligheid

Wat is het?

EffiSafe werd door Effitrax ontworpen om de veiligheid te verhogen, het risico op ongevallen te verminderen, veiligheids verbeteringen te identificeren en effectieve ongevallen  te analyseren. EffiSafe gebruikt hiervoor gekwalificeerde gegevens die risico indicatoren genereren die toelaten om verbeteringspunten voor te stellen.

Brochure EffiSafe

Wie heeft er belang bij?

 • Operationele verantwoordelijken om het aantal ongevallen te verminderen met behoud van de kwaliteit van de geleverde diensten.
 • Financiële verantwoordelijken die de risico’s en de verzekerings premies willen verminderen .
 • HR verantwoordelijken in het kader van de verantwoordelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers.
 • Telematica operatoren die een actieve veiligheids oplossing willen aanbieden.

Geinteresseerd in Effitrax ?