Sectoren die wij bedienen

Effitrax is de specialist in het verzamelen van intelligente data voor uw voertuigenpark. Zodra u nood heeft om de bezettingsgraad van uw voertuigen te verhogen en het brandstofverbruik en het onderhoud te optimiseren kunnen wij de data leveren voor uw operationele software. Onze kracht ligt hem in onze kennis van de voertuigen en de mogelijkheid om de relevante informatie nodig voor uw activiteiten kwalitatief te verzamelen.

Onze expertise sectoren

Welke industrieën bedienen wij

Straatreiniging

Straatreiniging

Naast afvalophaling is het reinigen van het wegdek een complexe activiteit. Naast het organiseren van de reinigingsrondes, moeten de operatoren kunnen nagaan welke straten gereinigd werden, welke straatkant, met welke middelen… Tevens moeten er activiteit- en performantierapporten gegenereerd worden Effitrax vergemakkelijkt deze activiteit dankzij de mogelijkheid van EffiCube om zich zowel met de boordcomputer te verbinden als met de opbouw (borstels, waterpomp, vacuumsystemen). Dit laat toe om precieze informatie te verstrekken over de activiteit. Effitrax richt zich tot de vlooteigenaars en de operationele ploegen om hen te helpen hun activiteiten optimaal te organiseren.

Publiek transport

Publiek transport

Het publiek transport per bus of autocar vertegenwoordigd een park van meer dan 120.000 voertuigen in Europa. Waar het stedelijk transport meestal onder de controle van de publieke organismen valt, is het lange-afstands verkeer meer en meer in handen van prive organisaties wat nieuwe opportuniteiten en uitdagingen met zich meebrengt betreffende het organiseren van het transport, de veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening. In deze veranderende wereld biedt Effitrax oplossingen voor de bestaande en de toekomstige uitdagingen. EffiCube laat u toe alle gegevens te verzamelen van de motor, u te connecteren aan de numerieke chronotachograaf, de staat van het voertuig ten allen tijde te controleren en de veiligheid te verhogen, met name door het gebruik van onboard camera’s en het registreren van externe gebeurtenissen.. Effitrax richt zich tot alle autocar operatoren om hun taken te vereenvoudigen en hun activiteiten optimaal te monitoren.

Afval ophaling

Afval ophaling

De huisvuil ophaling , hetzij deur aan deur ofwel door vrijwillige aanlevering is een activiteit die tienduizenden voertuigen omvat in Europa. Een voertuig voor het ophalen van huishoudelijk afval is duur in aankoop en in gebruik. De kunst bestaat erin om de rondes optimaal te organiseren en zo het wagenpark te beperken, de energetische efficientie te verbeteren en de belangrijkste parameters van een ophaalronde en de voertuigen te kennen. Dankzij EffiCube,is het mogelijk om in real time en continue alle noodzakelijke informatie te verzamelen nodig voor het optimiseren van de activiteiten. Dit omvat zowel de motor gegevens (via CANbus of andere sensoren), de bestuurders gegevens over het gebruik van het voertuig als de sensoren van de uitrusting aangeleverd door derden (compactoren, bakliften, enz…). Deze gegevens zijn essentieel om precieze indicaties te kunnen geven over de activiteiten zodat deze verbeterd kunnen worden. Dankzij deze gedetailleerde motorgegevens (toerental, belasting, indrukken van het gaspedaal…) laat Effitrax tevens toe om besparingen te doen op het brandstofverbruik en het onderhoud. Effitrax richt zich tot de firma’s en steden die afval verwerkings voertuigen bezitten om hen te helpen de kosten te optimiseren en de activiteiten te vereenvoudigen.

De telematici

De telematici

De telematica sector is tot maturiteit gekomen na jaren van ontwikkeling. Het omvat generalisten en specialisten plus grote groepen die nieuwe diensten aanbieden ( fabrikanten van chassis en opbouw). Vandaag zijn er in Europa miljoenen voertuigen uitgerust met diverse toestellen die toelaten om (meestal beperkte) gegevens te verzamelen en op afstand een bepaalde controle uit te oefenen. Het grootste deel zijn gesloten systemen met weinig interfaces en beperkte evolutieve mogelijkheden. Daarenboven is de installatie in de voertuigen, de connectie aan diverse sensoren en het onderhoud van het materiaal een grote uitdaging voor deze telematici die zich liever toespitsen op de software die ze aan de klanten leveren. Effitrax maakt dit mogelijk door een open en evolutieve oplossing aan te bieden die hen toelaat de gegevens te verzamelen die hun klanten nodig hebben om te evolueren en nieuwe diensten aan te bieden. Effitrax biedt tevens indicatoren en dashboards aan die in oplossingen van derden kunnen worden geintegreerd.

Light Utility Vehicle vloot beheer

Light Utility Vehicle vloot beheer

De firma’s die lichte utilitaire voertuigen (LUV) gebruiken hebben nood aan beheers- en gebruikoptimisatie van hun voertuigen. Effitrax beantwoordt perfect aan deze vraag met de EffiCube en zijn applicaties en voldoet reeds aan de nieuwe normen voor data registratie om zo de veiligheid op de weg te verhogen.

Geïnteresseerd in Effitrax?